10000 Zagreb, Toti 10
Tel./Fax: 01/2980 857
Mob: 091 509 9604
grafika-kresimir@grafika-kresimir.hr

NALJEPNICE : TISAK NALJEPNICA


Naljepnice svih formata i boja. Na papirnatoj naljepnici ili PVC.

Cijena se formira prema formatu, količini i vrsti naljepnice, samo na upit.